Fundacja NTM została założona w celu propagowania minimalnie inwazyjnych metod leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu innowacyjnymi metodami, w tym metodą laserową. Wyniki badań potwierdzają, że nieinwazyjne laserowe leczenie nietrzymania moczu jest skuteczne, bezpieczne i wygodne dla pacjentek cierpiących na umiarkowane wysiłkowe nietrzymanie moczu. Celem fundacji jest między innymi przeprowadzenie pilotażowych badań skuteczności i bezpieczeństwa nowoczesnych metod na grupie około 1000 pacjentek cierpiących na łagodne lub umiarkowane wysiłkowe nietrzymanie moczu. Badanie ma służyć ocenie stopnia nietrzymania moczu i jego wpływu na jakość życia.

Fundacja będzie propagowała metody nieoperacyjne w leczeniu nietrzymania moczu. W tym celu będzie prowadzić zajęcia dla grup pacjentek w specjalnie przystosowanych salach ćwiczeniowych
i wykładowych.

Współpracujący z fundacją lekarze, (psychiatrzy, ginekolodzy) i rehabilitanci będą wykonywali badania, szkolenia, spotkania i zabiegi w gabinetach ginekologicznych, psychiatrycznych, urodynamicznych i salach ćwiczeń przystosowanych do spotkań indywidualnych i grupowych.

Fundacja będzie prowadziła działalność w Olsztynie w województwie Warmińsko-Mazurskim obejmując zasięgiem swoich działań cały region. Z danych opublikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że problem nietrzymania moczu dotyka 10% – 15% populacji.